Աղոթք գործ սկսելուց առաջ. ասեք այս խոսքերը գործ սկսելուց առաջ ու ձեր գործը կպսակվի հաջողությամբ

Գրաբար
Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա ի մեզ, Տէր,
եւ զգործս ձեռաց մերոց յաջողեա ի մեզ: Ամէն:

Աշխարհաբար
Մեր ձեռքի գործերը ուղղորդիր, Ով Տէր,
եւ մեր ձեռքի գործերը յաջողիր.
Ամէն