Ձեզ ճզմելու ենք Մոսկվայի կենտրոնում․ Հիմա էլ աղաչում են որ հայերը ներեն իրենց

Ձեզ ճզմելու ենք Մոսկվայի կենտրոնում․ Հիմա էլ աղաչում են որ հայերը

ներեն իրենց