«Ծեծելու ենք բոլորի դռները, ասենք՝ մեր տունը տալիս են, եկեք՝ միասին պահենք, զինվորին թիկունք լինենք»

«Ծեծելու ենք բոլորի դռները, ասենք՝ մեր տունը տալիս են, եկեք՝ միասին պահենք, զինվորին թիկունք

լինենք»

«Ծեծելու ենք բոլորի դռները, ասենք՝ մեր տունը տալիս են, եկեք՝ միասին պահենք, զինվորին թիկունք լինենք»