ՆՈՐ ՑԱՆԿ…Ովքեր կարող են օգտվել նոր 50 հազար դրամ աջակցությունից..

ԱՀ աշխատանքի

, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարությունը պարզաբանման կարգով մանրամասնում է 50 000 դրամի չափով միանվագ դրամական աջակցության նախատեսվող ծրագրում շահառու հանդիսացող և պարգևավճար ստացող

անձանց շրջանակը: Այս մասին տեղեկանում ենք նախարարության ֆեյսբուքյան էջից. «Պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեն զի նվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունեցող հետևյալ

կատեգորիաների անձինք` Հայրենական մեծ պատ երազմում կամ այլ պետություններում ԽՍՀՄ զի նված ուժերի կազմում մար տական գործողություններին մասնակցելու հետևանքով կամ ԽՍՀՄ զի նված ուժերի կազմում ծառայողական պարտականությունները կատարելիս՝ հաշ մանդամ դարձած անձինք, ԽՍՀՄ զի

նված ուժերի կազմում զ ինվորական ծառայության ընթացքում հաշ մանդամ դարձած անձինք, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ կամ համապատասխան պետական մարմիններում ծառայողական պարտականությունները կատարելիս՝ հաշ մանդամ դարձած անձինք՝ ա. 1-ին խմբի հաշ

մանդամը, բ. 2-րդ խմբի հաշ մանդամը, գ. 3-րդ խմբի հաշ մանդամը, համապատասխան պետական մարմիններում զի նվորական ծառայության ընթացքում հաշ մանդամ դարձած անձինք՝ ա. 1-ին խմբի հաշ մանդամը, բ. 2-րդ խմբի հաշ մանդամը, 3-րդ խմբի հաշ մանդամը, Հայրենական մեծ պատ երազմի մասնակիցները կամ այլ պետություններում ԽՍՀՄ զ ի ված ուժերի կազմում մա րտական գործողությունների մասնակիցները, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մար տական

գործողությունների մասնակիցները, Արցախի հերոսները, Մարտական խաչ շքանշանով պարգևատրված անձինք, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս՝ զո հված զի նծառայողի ընտանիքի անդամները՝ ա. յուրաքանչյուր երեխա …ԱՎԵԼԻՆ